20
Asielzoekers die nu naar Nederland komen, kunnen niet terecht in een asielzoekerscentrum. Ook worden ze niet geïdentificeerd, geregistreerd of door de IND gehoord. Ook terugkeergesprekken met migranten die geen verblijfsvergunning hebben gekregen, vinden voorlopig niet plaats. lees hele artikel